Kuhn Rikon AG

Betriebsliegenschaften
Kuhn Rikon AG, 8486 Rikon

Generalplanungsmandat
Organisationsberatung, Planung und Ausführung

Umbau Bürogeschoss, Fassadensanierung: Juni-September 2007

Fachplaner
Bauingenieur: Dr. Deuring + Oehninger, Winterthur
Farb- und Materialberatung: Andrea Burkhard, Ernst Beyer, Zürich